• 100+

  പ്രൊഫഷണൽ തൊഴിലാളികൾ

 • 4000+

  പ്രതിദിന ഔട്ട്പുട്ട്

 • $8 ദശലക്ഷം

  വാർഷിക വിൽപ്പന

 • 3000㎡+

  വർക്ക്ഷോപ്പ് ഏരിയ

 • 10+

  പുതിയ ഡിസൈൻ പ്രതിമാസ ഔട്ട്പുട്ട്

സ്വകാര്യതാ നയം

ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഉപയോക്താക്കളുടെയും സ്വകാര്യ സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൃത്യവും വ്യക്തിഗതമാക്കിയതുമായ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന്, ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമായി ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.എന്നിരുന്നാലും, ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ വിവരങ്ങൾ ഉയർന്ന അളവിലുള്ള ഉത്സാഹത്തോടെയും വിവേകത്തോടെയും കൈകാര്യം ചെയ്യും.ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒഴികെ, നിങ്ങളുടെ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യില്ല.ഈ ആപ്പ് ഈ സ്വകാര്യതാ നയം കാലാകാലങ്ങളിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും.നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സേവന ഉടമ്പടി അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ, ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഉള്ളടക്കവും നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചതായി കണക്കാക്കും.ഈ സ്വകാര്യതാ നയം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സേവന ഉപയോഗ കരാറിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്.

പ്രയോഗത്തിന്റെ വ്യാപ്തി
(എ) നിങ്ങൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ആവശ്യകതകൾക്ക് അനുസൃതമായി നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വ്യക്തിഗത രജിസ്ട്രേഷൻ വിവരങ്ങൾ;

(b) നിങ്ങൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ വെബ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ വെബ് പേജുകൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോഴോ, നിങ്ങളുടെ IP വിലാസം, ബ്രൗസർ തരം, ഡാറ്റ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താതെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷന് സ്വയമേവ ലഭിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിലെയും കമ്പ്യൂട്ടറിലെയും വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഉപയോഗിച്ച ഭാഷ, പ്രവേശന തീയതിയും സമയവും, ഹാർഡ്‌വെയർ, സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ സവിശേഷത വിവരങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെബ് പേജ് റെക്കോർഡുകൾ എന്നിവ പോലുള്ളവ;

© ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളിൽ നിന്ന് നിയമപരമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഉപയോക്തൃ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ നേടുന്നു.

ഇനിപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ സ്വകാര്യതാ നയം ബാധകമല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു:

(എ) ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം നൽകുന്ന തിരയൽ സേവനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന കീവേഡ് വിവരങ്ങൾ;

(ബി) പങ്കാളിത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇടപാട് വിവരങ്ങൾ, മൂല്യനിർണ്ണയ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താതെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ശേഖരിച്ച പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങളും ഡാറ്റയും;

© ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ നിയമ ലംഘനം അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനവും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്കെതിരെ എടുത്ത നടപടികളും.

വിവര ഉപയോഗം
(എ) നിങ്ങൾ മുൻകൂറായി അനുമതി നേടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം കക്ഷിയും ഈ ആപ്ലിക്കേഷനും (ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ അഫിലിയേറ്റ്‌സ് ഉൾപ്പെടെ) വ്യക്തിഗതമായോ സംയുക്തമായോ, ബന്ധമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയോ വിൽക്കുകയോ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുകയോ പങ്കിടുകയോ ചെയ്യില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സേവനങ്ങൾ നൽകുക, സേവനം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം, അതിന് മുമ്പ് ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ മെറ്റീരിയലുകളും ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് അത് നിരോധിക്കും.

(b) നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ സൗജന്യമായി ശേഖരിക്കാനോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ വിൽക്കാനോ പ്രചരിപ്പിക്കാനോ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല.ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ഏതെങ്കിലും ഉപയോക്താവ് മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ, ഒരിക്കൽ കണ്ടെത്തിയാൽ, ഉപയോക്താവുമായുള്ള സേവന കരാർ ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഈ അപ്ലിക്കേഷന് അവകാശമുണ്ട്.

© ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സേവനം നൽകുന്നതിന്, ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഉൽപ്പന്ന, സേവന വിവരങ്ങൾ അയയ്‌ക്കുന്നതിനോ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പങ്കാളികളുമായി വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിനോ അവർക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു അതിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും സേവനങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അയയ്‌ക്കുക (രണ്ടാമത്തേതിന് നിങ്ങളുടെ മുൻകൂർ സമ്മതം ആവശ്യമാണ്).

വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തൽ
ഇനിപ്പറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തും:

(എ) നിങ്ങളുടെ മുൻകൂർ സമ്മതത്തോടെ, മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക്;

(ബി) നിങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും നൽകുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി പങ്കിടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്;

© നിയമത്തിന്റെ പ്രസക്തമായ വ്യവസ്ഥകൾ, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി മൂന്നാം കക്ഷികൾ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തൽ;

(ഡി) നിങ്ങൾ പ്രസക്തമായ ചൈനീസ് നിയമങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സേവന ഉടമ്പടി അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അത് ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിയോട് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്;

(ഇ) നിങ്ങൾ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ പരാതിക്കാരനാണെങ്കിൽ, ഒരു പരാതി ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രതിയുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം, അത് പ്രതികരിക്കുന്നയാളോട് വെളിപ്പെടുത്തുക, അതുവഴി ഇരു കക്ഷികൾക്കും സാധ്യമായ അവകാശ തർക്കങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും;

(എഫ്) ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ സൃഷ്‌ടിച്ച ഒരു ഇടപാടിൽ, ഇടപാടിലെ ഏതെങ്കിലും കക്ഷി ഇടപാട് ബാധ്യത നിറവേറ്റുകയോ ഭാഗികമായി നിറവേറ്റുകയോ ചെയ്‌ത് വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അഭ്യർത്ഥന നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഉപയോക്താവിന് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ തീരുമാനിക്കാൻ അപ്ലിക്കേഷന് അവകാശമുണ്ട്. ഇടപാടിന്റെ കൌണ്ടർപാർട്ടി, ഒരു ഇടപാട് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനോ തർക്കം പരിഹരിക്കുന്നതിനോ സഹായിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ.

(ജി) നിയമങ്ങൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്‌സൈറ്റ് നയങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉചിതമെന്ന് കരുതുന്ന മറ്റ് വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ.

വിവര സംഭരണവും കൈമാറ്റവും
ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ശേഖരിക്കുന്ന നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ഡാറ്റയും ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെയും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അഫിലിയേറ്റുകളുടെയും സെർവറുകളിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും, കൂടാതെ ഈ വിവരങ്ങളും ഡാറ്റയും നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിലേക്കോ പ്രദേശത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിവരങ്ങളും ഡാറ്റയും ശേഖരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥലത്തോ കൈമാറുകയും ചെയ്യാം. വിദേശത്ത് ആക്‌സസ് ചെയ്‌ത് സംഭരിക്കുകയും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കുക്കികളുടെ ഉപയോഗം
(എ) നിങ്ങൾ കുക്കികൾ സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കുക്കികൾ സജ്ജീകരിക്കുകയോ ആക്‌സസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് കുക്കികളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ സേവനങ്ങളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ലോഗിൻ ചെയ്യാനോ ഉപയോഗിക്കാനോ കഴിയും.പ്രമോഷണൽ സേവനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ ചിന്തനീയവും വ്യക്തിഗതമാക്കിയതുമായ സേവനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

(ബി) കുക്കികൾ സ്വീകരിക്കാനോ നിരസിക്കാനോ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്.നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങൾ പരിഷ്ക്കരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുക്കികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് നിരസിക്കാം.എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ കുക്കികൾ സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാനോ കുക്കികളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ വെബ് സേവനങ്ങളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കാനോ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.

© ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സജ്ജമാക്കിയ കുക്കികൾ വഴി ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ നയം ബാധകമാകും.

വിവര സുരക്ഷ
(എ) ഈ ആപ്പ് അക്കൗണ്ടിന് സുരക്ഷാ പരിരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ട്, ദയവായി നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്തൃനാമവും പാസ്‌വേഡ് വിവരങ്ങളും ശരിയായി സൂക്ഷിക്കുക.ഉപയോക്തൃ പാസ്‌വേഡുകളും മറ്റ് സുരക്ഷാ നടപടികളും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ നഷ്‌ടപ്പെടുകയോ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയോ മാറ്റം വരുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉറപ്പാക്കും.മേൽപ്പറഞ്ഞ സുരക്ഷാ നടപടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, വിവര ശൃംഖലയിൽ "തികഞ്ഞ സുരക്ഷാ നടപടികൾ" ഇല്ലെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

(b) ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നെറ്റ്‌വർക്ക് സേവനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, കോൺടാക്റ്റ് വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തപാൽ വിലാസം പോലുള്ള നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനിവാര്യമായും കൌണ്ടർപാർട്ടിയോടോ സാധ്യതയുള്ള കൌണ്ടർപാർട്ടിയോടോ വെളിപ്പെടുത്തും.ദയവായി നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ശരിയായി പരിരക്ഷിക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുക.നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ആപ്പിന്റെ ഉപയോക്തൃനാമവും പാസ്‌വേഡും ചോർന്നതായി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, ദയവായി ഉടൻ തന്നെ ആപ്പിന്റെ ഉപഭോക്തൃ സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി ആപ്പിന് ഉചിതമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാനാകും.

അധിക നയങ്ങൾ
സേവനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചില വെബ്‌സൈറ്റുകൾ, മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ പ്രോപ്പർട്ടികൾ എന്നിവയിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധിക വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം, ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിന് പുറമെ അത്തരം സേവനത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിനും ഇത് ബാധകമാകും.

കുട്ടികളുടെ സ്വകാര്യത
കുട്ടികളുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്.ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നില്ല, 13 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈനായി വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനോ അഭ്യർത്ഥിക്കാനോ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ 13 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളൊന്നും നൽകരുത്.

നിങ്ങളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ കുട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ചുവടെ ലിസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ബാധകമായ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്.13 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ, അത്തരം വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഞങ്ങൾ ഉടനടി സ്വീകരിക്കും.

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക
ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തെക്കുറിച്ചോ മറ്റ് സ്വകാര്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ അഭ്യർത്ഥനകളോ ആശങ്കകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന വഴികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം:

ഈമെയില് വഴി:
info@meclonsports.com

മെക്ലോൺ സ്പോർട്സ്
601, ബി ബിൽഡിംഗ്, സോങ്‌ഹു സിഹുയിചെങ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോൺ,
ഷിലോങ്‌കെങ്, ലിയോബു ടൗൺ, ഡോങ്‌ഗുവാൻ, ഗുവാങ്‌ഡോംഗ്